top of page

TAROT FALINIZ:

5- AZİZ (DÜZ)

Queen of wands.png

Bu kartın size getirebileceği mesajlar:

 • Tarih tekerrürden ibarettir

 • Birileri yenilik yapmak istiyor

 • Birinin rızası olmadan bu iş olmayacak

 • Bu sıralar dini bir toplantıya katılmak olası

 • Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir

 • Sürekli dikiz aynasına bakan önünü göremez

 • Yüksek rütbede oturan bir zattan haber gelebilir

 • Değişim kaçınılmazsa ayak uydurmak bazen faydalıdır

 • Eskiye çok bağlı olan yeninin hayata girişine izin vermez

 • Eski kafalı biri yüzünden çıkış yolları kapanmış görünüyor

 • Geçmişte yapılmış bir hamlenin sonuçları bugünlerde alınacak

Tarot falı - Aziz (düz)

Tarot falı okumalarında aziz kartı tarottaki azize kartının erkeksi karşılığıdır ve iç dünyamızdaki yüce öğretmen, iç sesimiz, iç bilgelik ve sezilerin yöneticisidir. Aziz bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretir. Kutsal bir tapınağın iki sütunu arasında oturuyor olması onun bir kapı eşiğinde yer aldığını gösterir. Onun hüküm sürdüğü dünya üç katmanlı bilinç, bilinçaltı ve süper bilinçtir. Bu yüzden üç katmanlı bir taç giyer.

Tarot falında aziz kartı yerleşmiş manevi değerler ve inançlara dokunur. O, tüm bu değerlerin öğreticisi ve rehberidir. Yaşam yolculuğunda doğru ve yanlışı ayırt etmek zorunda kalacağımız bir noktaya vardığımızda karşımızda belirebilir. Bu kartı görüyorsanız öyle bir kapı eşiğine varmışsınız ki size biri doğru diğeri yanlış 2 seçenek sunulmuş. Doğruyu seçerseniz kazanacak yanlışı seçerseniz kaybedeceksiniz.

Aziz kartı aynı zamanda geçmiş değerlerle bağlantılı bir karttır ve gelenekçidir. Asla yenilikçi değildir. O, tarotun bir çok kartı gibi değişimi ve yeni metodları kullanmayı size asla önermez. Daha önce test edilmiş ve onaylanmış bir modelin sınırları içinde kalmanız azizin tavsiyesidir. Eğer bu kart yerine kader çarkı kartını seçmiş olsaydınız belki de kader çarkı size değişime direnmemenizi önerecekti. Fakat, aziz size değişim için uygun zaman değil biraz daha bekle der.

Tarot falında aziz kartıyla karşımıza çıkan dindar figür aslında sembolik olarak 2 sayılı azize kartına benzer. Her ikisi de birer öğretmen ve danışmandır fakat iki karta da dikkatle bakarsak azizenin zıtlar arasında (siyah-beyaz sütunlar) aziz kartının ise aynılar arasında (iki beyaz sütun) oturduğunu görürüz. Bunun sebebi azizenin iç ve dış dünya arasındaki bağlantı kapısının gardiyanı olması aziz kartının ise yalnızca iç dünyaya ait olmasıdır. Beyaz rengi ruhlar aleminin rengidir ve aziz kartının fiziksel alemde herhangi bir yöneticiliği bulunmaz.

Tarot falı okumalarında aziz kartı ayrıca yerleşik bir manevi değerler ve inanç grubunu temsil eder ve genellikle din ve diğer resmi doktrinler ile ilişkilendirilir. Kendi inanç sistemlerinizi keşfetmeden ve kendi seçimlerinizi yapmadan önce (bir sonraki aşıklar ile ilişkili olarak), aziz kartı sizi temel ilkeleri güvenilir bir kaynaktan öğrenmeye teşvik eder. Manevi değerler ve inançlar hakkında bir şeyler öğrenmek için bir öğretmen, danışman veya rehberle birlikte çalışın.

Bununla beraber eğer tarot falında aziz kartını gördüyseniz belli bir çalışma alanına hakimseniz başkalarına öğretmen ve mentor rolünü üstleniyor olabilirsiniz. Bu pozisyonda bilginizi yapılandırılmış bir şekilde, asırlık geleneklere saygılı bir şekilde paylaşma sorumluluğunuzu onurlandırıyor ve onaylıyorsunuz. Aziz kartındaki figürün diğer insanlarda daha yukarı konumda olması aslında onun yüceliğini de temsil eder. İnsanlar sizi dinliyor ve onaylıyorlar. Bildiklerinizi doğru olarak algılıyorlar ve onurlandırılıyorsunuz.

Tarot falında aziz kartı aynı zamanda geçmişe ve geleneklere bazen eski çalışma modellerine bağlılığı simgeler. Yenilikçi olmak yerine “denenmiş ve test edilmiş” bir modelin sınırları içinde kalmayı önerir. Yeni bir şeyler denemeye ya siz istekli değilsiniz ya da içinde bulunduğunuz sistem şimdilik bunu desteklemiyor. Bazı kilit ilkeler ve değişmez kurallar sizden önce gelenler tarafından o kadar benimsenmiş ki bunları değiştirmeniz olanaksız. Siz en iyisi bu modelin sınırları içinde kalmaya devam edin.

Aziz tarot falında ayrıca grup üyeliği ve toplantıları önerir. Bir grupta en yüksekte oturan kişi olmak istiyorsanız tam zamanı. Bir toplantıda siz konuşacaksınız diğerleri dinleyecek. Tıpkı tarot topluluğunun din konularındaki bilir kişisi aziz kartı gibi siz de kalkıp bir yerde konuşarak bilir kişi olduğunuzu göstermelisiniz. İnsanlar size saygı gösteriyor ve bilginize güveniyorlar.

Peki biraz da aziz kartının numerolojik değerini inceleyelim. 5 sayısı aziz kartında hangi enerjiyle ortaya çıkar? Daha önceki 1-4 arası sayılı kartlarda 1 ile bir işi başlatmış, 2 ile desteklemiş, 3 ile ilk meyveyi almış 4 ile bir temelin 4 duvarını yapmıştık. Peki 5 burada ne yapar? 5 aslında kurulu bir temelin üzerine çıkılacak ikinci katın başlangıç noktası gibidir. Zaten temeller kurulmuş ve yepyeni bir ikinci seriye tam bu noktada geçiyorsunuz. İşte aziz kartı da yaşamınızda tam bu noktada belirecektir.

Peki bu kadar geçmişe bağlı bir kart olan aziz için bu durum biraz tezat değil mi? Cevap hem evet hem hayır. Çünkü aziz kartı hem geçmişe bağlılığı savunur hem de artık yeni bir düzene geçildiğini anlatmaya çalışır. 5 sayısı çok yönlülüğü ve bağımsızlığı arttırmak için kullanılabilir, ancak insanlar ezici bir değişim arzusuna karşı korunmalıdır (tüketilmemek ve böylece mutluluğu onsuz sürdürememek için). İnsanlar değişime direnecek şekilde yaratılmışlardır. Aziz kartı da tam bu noktada karşımıza çıkar. Aziz bize sorar: daha önce test edilmiş ve denenmiş metotlar zaten vardı. Neden yenilerine ihtiyaç duyarız? Çünkü dünya hiç durmayan bir değişim içerisindedir.

Tüm bunların yanı sıra tarot falında karşımıza çıkan azizin sayısı 5 insanlığın sayısı olarak da adlandırılır. Vücudumuza kafa dahil 5 ek vardır, bir elde 5 parmak olması, 5 duyu organı olması gibi. Beş bizim için özel bir sayıdır. Bu sayının özünde tahmin edilemez bir hareket dürtüsü vardır. Her ne kadar vücudumuza buu organlarla bağlı da olsak dünyayla tüm iletişimimizi bu 5 ekle kurarız. Gitmek istediğimiz yerlere ayaklarımızla gitmek, insanlarla ellerimizle el tokalaşmak hatta klavye üzerinden yazışmak gibi. Bizi kendimizden bağımsızlaştıran ve dünyaya bağlayan sayı beştir.

Aziz kartının sayısı 5 belki de tüm sayılar içinde en meraklı ve en gizemli olanıdır. Tüm tek basamaklı sayıların en dinamik ve enerjik olanıdır. Tıpkı kollarımızın ve ayaklarımızın sürekli hareket etmesi hatta beynimizin sürekli düşünüyor olması gibi. 4 sayısıyla temsil edilen vücut ve gövde her zaman sabit fakat 5 hep oynaktır. 5 zihin ve ruh açısından da son derece bağımsızdır. Tek bir yerde, tek bir işte, bir evde veya bir ilişkide kalmakta zorlanan bir maceracı ve risk alıcıdır. Değişim mutlak bir zorunluluktur, ancak 5 şaşırtıcı derecede sadıktır. Ancak belki de 5'teki en baskın özellik, düşünce ve eylem özgürlüğünden taviz vermemesidir. Kendi zihnini oluşturur, her türlü dogmaya ve ideolojiye karşı isyan eder ve kendi kulüplerine, kültlerine, dini mezheplere veya herhangi bir tür ideolojiye emilmesine izin vermez.

Tarot falı bakmayı öğrenmek ister misiniz?

tarot kursu.png

BU TAROT FALI HAKKINDAKİ YORUMLAR:

© Copyright
bottom of page