top of page
tarotti.png

Asılan Adam (ters):

TAROT KARİYER FALI

Fool.png

Asılan adam kariyer falınızda düz karşınıza çıktığında sizi sağlıklı bir duraksamaya davet eder. Fakat bu kart ters belirdiğinde bu duraksamaya direndiğinizin işareti olabilir. Bunun yerine günlerinizi görevler ve projelerle doldurur, meşgul olursunuz fakat tüm bu aktivitelerin karşılığını alamıyor olabilirsiniz. Çünkü ruhunuz, bedeniniz sizden yavaşlamanızı istiyor.


Asılan adam ters belirdiğinde zaten her şeyin beklemeye alındığı bir konumda olabilirsiniz. Bu sıralar engellendiğinizi, kısıtlandığınızı ve gitmek istediğiniz bir yere gidemediğinizi hissedebilirsiniz. Fakat asılan adam bu duraksamanın fazla uzun süremeyeceği haberini getirir.

Bu kartı kariyer hanemizde ters gördüğümüzde aynı zamanda ters giden işlerimizin düzeleceğini ve iş hayatında kaybolan dengeyi tekrar sağlayacağımızı müjdeler. Sıkıntılı süreçlerin artık sonuna gelmemiz ve işlerde ilerleme kaydetmemiz bu kartı ters gördüğümüzde olasıdır. Askıya alınmış tüm işler bu sıralar tekrar elinize gelecek. Artık silkelenin ve kalkın, yapacak çok işiniz, alacak çok yolunuz var!


Bu kartın ters belirmesi ters giden işlerin düzeleceğine ya da kaybolan dengenin de tekrar sağlanacağına işaret eder. Bu kart ters belirdiğinde aynı zamanda sıkıntılı süreçte düzelmeler ya da askıya alınmış işlerde artık ilerleme kaydedilecek bir sürece girişi temsil eder. İşlerin askıya alınmasına ve duraksamaya yol açan sorun ve problemler bu kart ters iken nihayet ortadan kalmıştır. Ters Asılan Adam artık silkelenip kalmamızı ve yola koyulmamızı önerir.

tarotika.png
© Copyright
bottom of page