top of page
tarotti.png

Değnek onlusu (ters):

TAROT KARİYER FALI

Fool.png

Değnek onlusu ters belirdiğinde iş hayatında artık geçmişe bir set çekme zamanı geldiğini anlamalısınız. Kariyerde ilerlemek, terfi etmek hatta işsizseniz iş bulmak şu anda sizin için mümkün. Fakat, o kadar geçmiş odaklı düşünüyor ve geçmişe set çekemiyorsunuz ki bu bakış açısıyla geleceğe yürümeniz imkansız. Bazen bu kart eski dünya düzeninde hapsolup iş hayatındaki yenilikleri ve çağın değiştirdiklerini görmezden gelmek ve bu değişime uyum sağlayamamakla ilgilidir.

Ters değnek onlusu tüm bunların yanı sıra size geçmişten gelen birikmiş işler konusunda uyarı veriyor olabilir. İş hayatında yeni bir sayfa açabilmek için ya bu birikmiş işleri ya da yapmanız gerekenleri yaparak ortadan kaldırmalı ya da onları atıp başka işler almalısınız. Geçmişten gelen bu yükü sırtınızdan atmadan asla kariyer yolculuğunuza devam etmeyin. Gerekiyorsa grup çalışması ya da iş bölümü yapın fakat sırtınızdaki yüklerden öncelikli şekilde kurtulun.

Değnek Onlusu ters belirdiğinde yapacak çok işimiz vardır. Kişi kendisi için öncelikle en önemli olanları belirlemelidir. Birikmiş işlerin organize edilmesi, önceliklerine göre sınıflandırılması ve gruplara ayırarak çözülmesi artık mümkündür. Bir işin daha iyi yapılması ve sürecin daha hızlı ilerlemesi için iş bölümü ve bazı işlerin dağıtılması gerekiyorsa listeden çıkarılması gerekmektedir. Kartı gören kişi sürecin daha hızlı ilerlemesi için bunu yapması gerektiğini artık anlamış ve işe koyulmuştur. Kartı gören kişi için artık baskı azalacak ve omuzlarındaki yük hafifleyecektir.

tarotika.png
© Copyright
bottom of page