top of page
Starry Sky

TAROT FALINIZ:

2- AZİZE (DÜZ)

Queen of wands.png

Bu kartın size getirebileceği mesajlar:

 • Annenin verdiği tavsiyeyi dinle

 • Sakin bir süreç, beklemeyi bil

 • Rüyalarından gelen mesajlara dikkat et

 • Bazen en güzel uyum zıtların uyumudur

 • Biraz daha bekle istediğin sana gelecek

 • Biri seni korumak için elinden geleni yapıyor

 • Bir danışman seni yönlendirecek tavsiyelerini dinle

 • O büyük hamleyi yapmak için en doğru zamanı bekle

 • Bazen beklemek yapılması gereken en doğru hamledir

 • Sezgileri çok güçlü bir kadından gelecek her nasihati dinle

 • O kadınla konuşmaktan korkma, oldukça anlayışlı bir kadın

Tarot falı - Azize (düz)

Tarot falında Azize kartında karşımıza siyah-beyaz sütunlar arasında oturan bir rahibe çıkar. Azizenin arkasındaki ağaç yaşam ağacı olarak adlandırılır ve elinde tuttuğu kitap tevrattır. Ayağının ucundaki yarım ay onun temsil ettiği iç dünyası ve sezgi gücüdür.

Tüm tarot kartlarında iki sütun, iki kule ya da iki obje arasındaki her boşluk yaşam yolculuğumuzda bize sunulan bir geçit simgesidir. Azize kartında da bu geçitlerden birini yani birbirinin zıttı renkler olan siyah-beyaz sütunları görürüz. Aslında azizenin oturduğu bu kapı eşiği bilinç ve bilinçaltı kapı eşiğidir ve azize de bu kapının bekçisidir.

Tarot falı okumalarında büyücü tarotun babası azize ise anasıdır. Karşımıza ilk kadın figür olarak çıkan azize kartı aynı zamanda iç dünyamızın gizeminin yöneticisidir. Doğuştan gelen yeteneklerimizi bize hatırlatır. Eğer azize kartını gördüyseniz iç dünyanızdan gelen seslere ve sezgilerinize güvenmelisiniz. Neyin doğru olduğunu inanıyorsanız onu yapın. Kazançlı çıkacaksınız.

Azize Büyücü kartının aksine pasif bir karttır. Verici değil alıcıyı simgeler. Girişkenlik yerine beklemeyi tavsiye edicidir fakat bununla beraber gelişime büyük destek vericidir. Büyücü bize hareket etmenin tam zamanı derken Azize "bekle henüz zamanı değil der". Bazen bir başarının oluşum çarkının en önemli parçası ya da bir liderin sağ koludur. Sayısal değeri iki olduğundan bu kart aynı zamanda dengelenme ve güçlenme sürecine girişin de simgesidir. Yeni bir oluşum için en büyük yardımcı ve destekleyici kartlardandır. Azizenin sağ ve solundaki siyah ve beyaz renkli sütunlar zıtların uyumuna işarettir.

Tarot falının özünde numeroloji vardır ve her kart bir sayının yönetimi altındadır. Azize kartı ise iki sayısının yönetiminde olmasından dolayı aktif değil pasif bir kart olarak karşımıza çıkar. İki sayısı verici değil alıcıdır aynı zamanda ikilemler, çift kutuplu olma, kararsızlık, bir birine zıt duygular ve tüm zıtlıkların temsilcisidir. Savaşçı değil barışçıdır. Azizenin bir öncesindeki kart büyücü eril güçlerin azize ise dişil güçlerin yöneticisidir. Tüm bu zıt kutuplar ve birbirine zıt olanların tam ortasında (siyah beyaz sütunlar) oturur ve savaşı ve kaosu engelleyici bir tavır sergileyerek sükunet sağlar. Bu yüzden azizeyi gören için bazen yaşamda bir aracı, ara bulucu ya da barıştırıcı etkin güçlerin belirmesi ihtimali vardır. Azizeyi gören kişi sakin olmalı ve bir duruma hassas yaklaşmalı, iğneleyici ya da incitici sözler söylemekten kaçınmalıdır.

Tüm bunların yanı sıra azize tüm bu zıt güçler arasında dengeleyici ve huzur sağlayıcı güç olarak görev yapar. Çok büyük bir ikilemde ya da çatışmada kaldığınız zaman tarot falınızda azize kartını seçtiyseniz bilin ki bu işin sonu tatlıya bağlanacak. Ama siz yine de ani hareketlerden, sivri sözlerden ya da yaralayıcı hamlelerden kaçının. Azize size savaşmak yerine diplomasiyi kullanmayı da önerir. Ne istiyorsanız alın ama ılımlı tavırlar sergileyin. Kimseye hakaret etmeyin kimsenin egosunu incitmeyin.

Tarot falı okumalarında karşınıza çıkan azize çok ilginç olmasına rağmen hiçbir hamle yapmamayı savunur. Bir sayısının yönetimi altındaki büyücü bize “git ve onu al” demişti. Azize ise tam tersine “bekle o sana gelecek” der. Çünkü azize boş yere enerji yapmanın taraftarı değildir. Bunun yerine tek bir hamle yapmanızı ve o hamlede de istediğinizi almanızı ister. O hamle için en uygun zamanı beklemeyi öğrenmelisiniz. Eğer azize kartını “partnerim beni arayacak mı?” sorusunu düşünürken çektiyseniz azize size tamamen geri çekilmeyi önerir. Eğer siz onu aramazsanız evet o sizi arayacak.

Azizenin size önerdiği bekleyiş aslında pasif değil aktif bir bekleyiştir. Hiçbir hamle yapılmaması gerektiğini ve arzu ettiğiniz şeyin size doğru yolda olduğunu müjdeleyen azize aynı zamanda kucağınızı açmanızı ve onu yakalamaya hazır olmanızı tavsiye eder. Aradığınız bir iş mi? Sevgiliden gelecek telefon ya da haber mi? Her ne ise sadece bekleyin. Arzunuz size doğru yola çıkmış bile.

Azizenin etkisi altında kaldığı iki sayısı aynı zamanda bir sayısı kadar yalnız ve kendi kendine yetebilecek bir sayı da değildir. Bir başarıya mı ulaşmak istiyorsunuz? Henüz kendi kendinize yetecek durumda olmadığınızı bilmelisiniz. Bir grup çalışmasına ihtiyacınız olduğu kesin. “Bir elin nesi var iki elin sesi var” sözü sanki sizin için söylenmiş. Yetenekleriniz elbette var ama eksik olduğunuz yanlarınızı başka insanların yetenekleriyle birleştirerek harika bir organizasyon oluşturabilirsiniz. Takım oyununun gücüne inanın ve harika projeler oluşturun.

Tarot falı açılımlarında azize kartını çektiyseniz gruplar kurmanın organizasyonlar yapmanın ve kulüplere katılmanın tam zamanı. Azizenin ve temsil ettiği iki sayısının titreşimi bu sıralarda bu toplanmaları destekleyici güçte ve kurduğunuz her organizasyondan bir menfaat elde edeceksiniz. Hatta çevrenizde birbirine dargın arkadaşlarınız mı var? Şimdi onları barıştırıcı hamleler yapmanın tam zamanı. Belki de çok iyi bir çöpçatansınız ve birilerinin bir ilişkiye başlamasına siz aracı olacaksınız.

Azize kartında bulunan iki sayısının enerjisinde liderlik vasıfları bulunmaz. Fakat azize lider büyücü kartından hemen sonra geldiği için belki de yaşamınızda patronun sağ kolu olan bir bireye ya da sizin birinin sağ kolu olacağınıza işaret eder. Birincilik herkesin gözdesidir fakat ikincilik de fena sayılmaz. Azize ikinci olmaktan da mutlu bir karttır ve mükemmeliyetçiliğin her zaman karşısında durur. Azize baş rol oyuncusu değil bir figürandır fakat bu rolüyle de mutludur. Eğer tarot falı okumasında karşınızda azizeyi görüyorsanız belki de siz de filmin başrol oyuncusu değil yan oyunculardansınız ya da zirvede bir yer yerine zirvenin yakınlarında bir yerle mükafatlandırılacak ve bununla da mutlu olmayı bileceksiniz.

Aslında hem büyücü hem de azize kartları kendi dünyalarında benzer yeteneklere sahiptir. Büyücü içsel güçleriyle iletişime geçerek bu güçleri fiziksel alemde başarı elde etmek için uygularken azize yalnızca içsel alemine odaklıdır ve güçleri fiziksel alemden gizlidir. Her iki kart da kendi dünyasında yaratma gücüne sahiptir. Azize içe dönük büyücü ise dışa dönüktür. Dolayısıyla azize kartını bir tarot okumasında gördüyseniz iç dünyanıza yönelip orada kendiniz için bazı yeteneklerin saklı olduğunu bu sıralarda görebilirsiniz.

Tarot falı bakmayı öğrenmek ister misiniz?

tarot kursu.png

BU TAROT FALI HAKKINDAKİ YORUMLAR:

© Copyright
bottom of page