top of page
Starry Sky

TAROT FALINIZ:

1- BÜYÜCÜ (DÜZ)

Queen of wands.png

Bu kartın size getirebileceği mesajlar:

 • Patron sensin

 • Bu fırsatı kaçırma

 • Yaratıcılığını kullan

 • Elindeki kaynaklar yeterli

 • Enerjiyi doğru kanallara aktar

 • Yeni bir teklifle karşılaşacaksın

 • Doğru zamanda doğru yerdesin

 • Burası senin için bir dönüm noktası

 • İhtiyaç duyduğun her şey sana verilecek

 • İhtiyaç duyduğun tüm materyaller elinin altında

 • Çok yakında hayatını değiştirecek bir şey olacak

Tarot falı - Büyücü (düz)

Tarot falı okumalarında büyücü kartı numerolojik değerinin bir olmasından dolayı tarotun ilk kartı kabul edilir. Kendisinden önce gelen sıfır değerindeki deli aslında hiçbir enerji ile yüklü olmayan tek karttır ve yolculuğuna büyücü ile başlayarak her karttan bir bilgi ve enerji alarak devam eder. Dolayısıyla, büyücü kartının ana teması yaşam yolculuğunda yepyeni bir başlangıç yapmaktır. Büyücüyü gören kişi yani siz şunu bilmelisiniz ki kaderde sizin için yeni bir kapı açılmış. Fakat bu kapıdan içeri girecek misiniz? İşte büyücü bu konuda bilgi sunmaz.

Tarotun özü numeroloji, astroloji ve sembolizmdir. Bir tarot kartında gördüğünüz sayı, semboller ve kartın astrolojik değerlerinin her biri şu anda yaşamakta olduğunuz durum hakkında mistik bilgiler sunarlar. Tarot falında en büyük enerjiyi o kartın numerolojik değeri yani büyücü kartına baktığımızda bir sayısı sunar. Peki, bir şu anda içinde bulunduğunuz bir duruma göre ne ifade ediyor?

Tarot falı büyücü kartında bir sayısı daima bir milat, başlangıç ve yeni bir kapının açılmasına işaret eder. Büyücüden önceki kart olan deli kartı aslında sıfır numeroljik değerine sahip bir karttı ve bir “hiçlik” sembolü idi. Yani elde avuçta bir şeyin olmadığı, bir şeylerin henüz bizim için somutlaşmadığı bir dönemi temsil ediyordu. Fakat şu anda çektiğiniz kart büyücü. Yani, yok olanın var olma aşamasına girdiği o noktada bulunuyorsunuz. Daha önce sizin için “yok” olup şimdi “var” olan her ne ise büyücü kartı sizin için onu temsil ediyor. Belki yaratıcılığınızı ya da içinizden gelen ilhamı kullanarak yaşamınızda o kadar önemli bir sayfa açtınız ki bu sayfanın ne kadar önemli olduğunu henüz bilmiyor olabilirsiniz.

Büyücü kartı sizin için o kadar önemli bir başlangıcın haberini getirir ki bu başlangıç sizin yaşamınızda tam anlamıyla bir milattır. Bu kartı anlayabilmeniz için kartın numerolojik değeri olan 1 sayısının aslında kainatta ne kadar girişimci ve enerjik bir sayı olduğunu anlamalısınız. Bütün sayıların babası olan bir aslında tam anlamıyla bir başlangıç, doğuş ya da ilahi enerjinin simgesidir. Dolayısıyla, büyücü kartını gören öyle bir başlangıç yapar ki bir daha kendisi için hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Merkür gezegeniyle ilişkili büyücü kartına çok iyi baktığımızda bir kolunun evreni (ilahi olanı) diğer kolunun yeri (dünyevi olanı) işaret ettiğini görürüz. Bu da büyücü kartının evrenden aldığı ilahi enerjiyi fiziksel aleme aktaran bir köprü olduğunu bize gösterir. Eğer büyücü kartını çektiyseniz şu anda kaderde öyle bir yerde konumlanmışsınız ki iç dünyanızdan yani manevi alemden gelen bu enerjiyi fiziksel aleme aktarmaya başarırsanız yaşamınızca çok büyük bir başlangıç yapacaksınız.

Büyücü konumlandığı yer itibariyle manevi alemden aldığı enerjiyi kullanarak fiziksel alemde kullanır ve başarı elde eder. Büyücü adeta enerjiyi başarıya dönüştüren bir kanaldır ve sizin için çok büyük bir hediyeyi temsil eder. Onun büyücü ismini almasının nedeni aslında bir sihirbaz olmasıdır. Önündeki değnek, kılıç, kupa ve tılsım objeleri de fiziksel alemdeki ateş, toprak, hava su elementlerine denk gelir ve fiziksel aleme dair ihtiyaç duyduğumuz tüm materyale artık sahip olduğumuz bir noktaya vardığımızın altını çizer. Büyücüyü gören kişinin kimseye ihtiyacı yoktur, bütün kaynaklar elinin altındadır.

Bir usta olarak, Büyücü size hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duyduğunuz araçları, kaynakları ve enerjiyi getirir. Şu an ihtiyacınız olan her şey parmaklarınızın ucunda. Hayallerinizi gerçekleştirmek içim manevi (ateş), fiziksel (toprak), zihinsel (hava) ve duygusal (su) kaynaklara sahipsiniz. Ve onları manevi ve dünyasal alemlerin enerjisiyle birleştirdiğinizde tezahür güç merkezi olacaksınız! Önemli olan, bu araçları sinerjik olarak bir araya getirmektir.

Büyücüyü gören şunu bilmelidir ki hayallere doğru ilk adımı atmak için en mükemmel zaman bugündür. Yarını beklemeyin, elinizdeki tüm kaynakları ve yetenekleri kullanın. Geleceğe ekeceğiniz tohumlar size çok büyük menfaatler getirecek. Yaşam yolunuz boyunca topladığınız beceriler, bilgi ve yetenekler sizi şu anda bulunduğunuz yere getirmiş. Buradan da nereye gitmek istiyorsanız oraya götürecekler.

Numerolojide 1-9 arası tüm sayıların her birinin bir karakteristik özelliği vardır. Her sayıyı bir diğerinden farklı kılan bir özellik ve tema bulunur. Numerolojiye derinlemesine çalışanlar ise bu sayıların birbirileriyle etkileşimlerinden çıkan enerjileri de yorumlayabilirler. Büyücü sayısında ise hiçbir etkileşim bulunmaksızın yalnıca ve yalnızca bir sayısının yüksek enerjisi bulunmaktadır ve bir sayısı bütün sayılar içinde ilk sayı olmasından dolayı çok özel bir yer alır.

Tarot falında büyücü kartının temsil ettiği bir sayısı manevi perspektiften ayrılıp yaradılışa yani fiziksel aleme geçişin sayısıdır. Aynı zamanda ruhlar alemi ile fiziksel alem arasındaki sınır çizgisi, big bang, “yok” olarak nitelendirdiğimiz bir şeyin “var oluş” aşamasına giriş anını ayrıca bir bebeği ana rahmine düşüşünü temsil eder. Çok küçük bir sayı olduğuna bakmayın. Bir tüm sayıların babası ve en fazla yaratıcılık, agresif enerji ve üretim sayısıdır. Bir aslında ilahi bir sesin bizim için “ol” emrini verdiği bir gerçekliğin başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla büyücü kartını çok fazla önemseyin. Büyücüyü gördüyseniz ilahi bir güç sizin için bir şeylerin “ol” emrini vermiş demektir.

Büyücü kartı sizin için o kadar büyük bir başlangıcı ifade ediyor olabilir ki, resmen geçmişle bundan sonrası arasına kalın bir milat çizgisi çekmiş gibi hissedeceksiniz. Tekrar geriye dönmek gibi bir şeyi isteseniz de bu saatten sonra mümkün değil. Fakat sadece büyücünün sizin için açtığı o kapıdan içeri girerseniz. Peki girecek misiniz? Buna sadece kendiniz karar vereceksiniz. Büyücünün size sunduğu fırsatı almaya karar verirseniz geçmişe veda edeceksiniz. Ama ben halimden memnunum diyerek bu fırsatı kabul etmezseniz sizin için herhangi bir değişim yok.

Kendisinden önce gelen kart deli kartı aslında büyücünün geçmişi yani bir vakit öncesidir. Deli kartında bir “hiçlik” ve “yokluk” teması yüklüydü. Fakat büyücü bu temayı tamamen tersine çevirdi ve sizin için yok olan bir şeyin artık var olduğunu müjdeledi. Delinin numerolojik değeri olan sıfır tek başına bir hiçtir fakat 1 ile yani büyücüyle birleşirse enerjisi on kat artar. Bir başka deyişle delinin içindeki sonsuz potansiyeli ortaya çıkarması için ona tek gereken şey küçük bir kıvılcımdı işte büyücü de o kıvılcımı ona sunan karttır. Delideki “hiçlik” ve “yokluk” aynı zamanda bu yokluktan her şeyin var edilebileceğini de bize anlatır. Çevrenize bir bakın. En büyük şirketler, en zengin insanların servetleri, dev şirketler ya da büyük buluşlar. Bunların hepsi aslında deli kartının bahsettiği bu “hiçlik” evresinden geçti. Dünyanın en büyük şirketleri başlangıçta sadece bir fikir tohumu olarak birinin aklına ilham olarak düştüler. Daha sonra gerçeğe dönüştürüldüler. İşte deli de size aslında bu hiçliğin sonsuz büyüme potansiyelinden bahseder. Eğer büyücü kartını çektiyseniz aklınızdaki tüm küçük fikir ya da projelere dikkat edin. Çünkü onlar sizin için dev projeler haline getirilebilirler.

Tarot falı bakmayı öğrenmek ister misiniz?

tarot kursu.png

BU TAROT FALI HAKKINDAKİ YORUMLAR:

© Copyright
bottom of page