top of page
Starry Sky

TAROT FALINIZ:

0- DELİ (DÜZ)

Queen of wands.png

Bu kartın size getirebileceği mesajlar:

 • Şans seninle

 • Yeni bir başlangıca hazır ol

 • Çok büyük değişimler olacak

 • Fırtınadan önceki sessizliktesin

 • İçindeki potansiyelin farkına var

 • Keşfedilmemişi keşfetmeye hazır ol

 • Ummadığın gelişmeler cereyan edebilir

 • Senin için çok büyük bir şans kapısı açılacak

 • Şu anda her yöne gidebilecek kadar özgürsün

 • Boş vaktin tadını çıkar, yakında çok meşgul olacaksın

 • Şu anda yaprak kıpırdamıyor fakat öyle büyük bir şey olacak ki!

Tarot falı - Deli (düz)

Tarot falında yorumculuğun özünde numeroloji vardır. Aslında kartların yorumu yüklü oldukları sayısal enerjilerle sembolik enerjiyi birleştirmekten başka bir şey değildir. Tarotun deli kartında ise esasında sayı olarak bile kabul edilmeyen sıfırın enerjisi bulunmaktadır. Tanrının gizli güçlerinin ve kaynaklarının bulunduğu yerin temsilcisi olan sıfır sayısı aslında bir oluşumdan önceki evreye işaret eder. Bu yüzden, tarot falında karşınızda deliyi gördüyseniz bir şeylerin henüz olmadığını fakat olmak üzere olduğunu bilmelisiniz.

Tarot falında deli kartının özünde sıfırın enerjisi olan “hiçlik” ve maddi dünyadaki tüm sınırlandırmalardan özgürlük bulunmaktadır. Çünkü sıfır aslında fiziksel alemin değil bir bebeğin henüz ana rahmine bile düşmediği doğum öncesi ruhlar aleminin sayısıdır. Bu yüzdendir ki deliyi gören için bazen bir hamilelik, bazen bir başlangıç arifesi teması yatar. Fakat, tarot falında sözü geçen hamilelik bazen bir bebeğin değil bir fikrin hamileliği (oluşum süreci) olarak karşımıza çıkabilir. Belki de henüz ilham almadığınız bir süreçtesiniz fakat bir anda bir şey olacak aklınıza bir fikir ya da proje gelecek ve yaşamınızda her şey bir anda değişecek.

Tarot falı okumasında deli kartını gördüyseniz kaderde öyle bir noktaya gelmişsinizdir bir bitişle bir başlangıç arasında durmaktasınız. Tıpkı temsil ettiği özgür ruhun temsilcisi sıfır gibi sizin için sonsuz potansiyel söz konusu. Her yöne hareket edebilirsiniz, hiçbir şeye bağlı değilsiniz, sizi tutan ya da engelleyen bir şey şu an için yok. Aynı zamanda yaşamınızda milat denebilecek kadar önemli bir başlangıç çizgisinin hemen öncesinde bekliyorsunuz.

Sıfır bazen sizin için o kadar büyük bir potansiyele işaret edebilir ki içinizde patlamaya hazır bomba gibi bekletilen henüz keşfedilmemiş tüm potansiyellere ışık tutuyor olabilir. Tarot falı size deli kartını sunmuşsa keşfetmediğiniz tüm bu yeteneklere odaklanmalısınız. Çünkü bu yetenekler her ne kadar henüz gelişmemiş olsalar da gelişmeye müsait ve yaşamınızı büyük ölçüde değiştirebilecek yeteneklerdir. Sıfırın bir hiç kadar küçük olmasına bakmayın, o başka bir sayıyla birleştiğinde nasıl onun gücünü 10 kat arttırabilecek kadar büyük potansiyele sahip bir sayıysa siz de içinizdeki uyuyan bu yetenekleri başka bir şeylerle birleştirerek yaşamınızda çok büyük oluşumların başlangıçlarını yapabilirsiniz.

Tarot falı okumasında deli kartına bir de şu açıdan bakın: 1 ile başlayacak büyük arkana serisinde büyücü kartının (1) hemen yanında duran deli aslında ilk olarak büyücüyle başlayacak yolculuğunda her karttan bir şey öğrenecektir. Dolayısıyla deli kartını gören için “henüz başlanmamış yolculuk” teması var. Belki bir eğitim, bir yolculuk ya da yaşamınızda başlayacak yeni bir şey, açılacak yeni bir kapı var fakat siz henüz bundan habersiz bir noktada bekliyorsunuz.

Tıpkı karttaki genç erkek gibi bilinmeyene ilk adımı atmak üzeresiniz. Nereye gittiğinizi tam olarak bilmeseniz de sanki iç sesiniz tarafından bu bilinmezliğe çağırılıyorsunuz. Bu yeni yolculuğa çıkarken deli size özgür olmayı, özgür düşünmeyi ve korku ve endişeleri geride bırakmayı tavsiye eder. Yeni deneyimlere ve öğrenmeye açık olun. Bu yolculuğun sonunda sizi büyük bir hediye bekliyor.

Tarot falı okumalarında deli kartı sıfırın gücüyle karşımıza çıkar. Numerolojide 1-9 arası tüm sayılar farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Delinin temsil ettiği sıfırda ise henüz hiçbir karakteristik özellik yüklü değildir. Çünkü sıfır bırakın yeni doğmuş bebeği henüz ana rahmine bile düşmemiş bir bebek gibidir. Bir oluşumun başlangıcının yapılmadığı, şekillenmenin olmadığı, bir fikrin henüz ilham olarak bile insan zihninde belirmediği bir evredir sıfır. Bir başka deyişle sıfır bize “şu anda bu yok” diyen sayıdır. Fakat yok olan bir vakit sonra (büyücü kartı belirdiğinde) yaşamımızda var olur.

Tarot falı okumasında deli kartı herkes için o kadar derin bir anlam içeriyor olabilir ki bazıları için hamilelik öncesi, bazıları için bir eğitim sürecinin başlamasından önceki zaman hatta bazıları için büyük bir belanın yaşamımıza girmesinden önceki evreyi bile temsil ediyor olabilir. Deli, size yaşamınızda yapılacak bu başlangıcın nasıl bir şey olduğu konusunda hiçbir bilgi sunmaz. Yalnızca beklemeli ve görmelisiniz.

Tarot falı okumalarında hatta reenkarnasyon anlayışında sıfır bir bitiş (yaşamın sonu) ve diğer bir başlangıç (başka bir yaşamın başlangıcı) arasındaki boşluk ve durak bölgesidir. Bu yüzden deli kartını tarot falı bakarken çektiyseniz bilin ki siz de şu anda yaşam yolculuğunuzda böyle bir boşluk noktasında duruyor olabilirsiniz. Bir şey bitmiş ve yeni seriye geçilecek fakat bir süre beklemeniz gerekiyor. Deli kartını çektiyseniz yeni olanın başlangıcını beklemelisiniz.

Tarot falında deliyi yani sıfırı çektiyseniz bu sizin için çok farklı anlamlara geliyor da olabilir. “Yok” anlamına gelen bu sayı belki de bir yerden hesabınıza para beklerken karşınıza çıktı ve hesabınızı kontrol ettiğinizde bakiyenizin sıfır olduğunu göreceksiniz. Ya da bir iş görüşmesi yaptınız ve güzel haber beklerken bir de bakıyorsunuz ki elinizde bir iş teklifi yok. Bir şeyi almayı beklerken almamakla karşılaşabileceğiniz her durum aslında deli kartının yönetimi altındadır. Deli size kocaman bir sıfır “yokluk” getirebilir.

Fakat yine de sakin olun! Yukarıdaki olumsuz paragrafın tam tersine delinin size bir müjdesi var. Size “yokluk” anlamı getiren deli aynı zamanda sıfırın gücünden de bahseder. Tıpkı yanına eklendiği sayının değerini 10 kat arttırdığı gibi deli kartı aslında içinizdeki nitelikleri de yükseltir ona katlayarak arttırır. Yani, deliyi gördüyseniz çok da üzülmenize gerek yok. Sizin için kötü haber getirebileceği gibi iyi haber de getirebilir.

“Bir hiçlik” anlamıyla yüklü deli aslında bize bu hiçten çok büyük bir gerçekliğin yaratılabileceği konusunda da ders verir. Çevrenize bir bakın. En büyük şirketler, en zengin insanların servetleri, dev şirketler ya da büyük buluşlar. Bunların hepsi aslında deli kartının bahsettiği bu “hiçlik” evresinden geçti. Dünyanın en büyük şirketleri başlangıçta sadece bir fikir tohumu olarak birinin aklına ilham olarak düştüler. Daha sonra gerçeğe dönüştürüldüler. İşte deli de size aslında bu hiçliğin sonsuz büyüme potansiyelinden bahseder. Sıfır etkisiz eleman ve değersiz bir sayıdır fakat birin yanına koyarsanız önce 10 sonra 100 ve daha sonralardan milyonlar hatta milyarlar olur. Siz de delinin tavsiyesini dinleyin ve sahip olmadığınızı düşündüğünüz her şeye aslında sahip olabilecek potansiyelin içinizde var olduğunu görmeye çalışın.

Tarot falı bakmayı öğrenmek ister misiniz?

tarot kursu.png

BU TAROT FALI HAKKINDAKİ YORUMLAR:

© Copyright
bottom of page